• nl
  • en
  • fr
  • de
  • 12 volt Do it yourself!
  • nl
  • en
  • fr
  • de
  • Privacy & cookies

    Techmar B.V., gevestigd aan Chopinstraat 10-11 te Hengelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

    Contactgegevens: Techmar B.V. Chopinstraat 10-11, 7557EH Hengelo, tel. 088-4344517 info@techmar.com.

    Deze website respecteert de privacy van alle gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Deze website waarborgt en respecteert uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.

    Dhr. R. Baars is de functionaris op het gebied van gegevensbescherming van Techmar B.V. hij is te bereiken via info@techmar.com of via 088-4344517.

    Overzicht doeleinden gegevensverwerking
    Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in bovengenoemde gedragscode, uw persoonsgegevens door deze website beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van cookies op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen. Wij verzenden nooit reclameboodschappen naar uw mailbox wanneer u niet vooraf heeft aangegeven dergelijke berichten te willen ontvangen. U kunt op ieder moment aangeven dat u geen informatie meer wilt ontvangen.

    Cookies
    Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De website gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van deze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet (zoals Google Analytics) zijn zeer belangrijk. Zonder input van bezoekers heeft deze website geen beeld van het gebruik van de website en hoe deze verbeterd kan worden. Onze cookies geven deze website informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u bij deze website geen cookies ontvangt.

    Welke soorten cookies zijn er?

    Functionele cookies
    Functionele cookies zorgen ervoor dat je een normaal werkende website kunt gebruiken.
    Statistieken cookies
    Statistieken cookies stellen ons in staat om de website te verbeteren op basis van jouw gedrag.
    Marketing cookies
    Marketing cookies zorgen voor de best mogelijke ervaring met persoonlijke content. Bijvoorbeeld voor het tonen van relevante advertenties op deze en op andere websites.

    Deze website maakt alleen gebruik van de cookies waarmee u instemt middels de cookiemelding. U kunt uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

    Deze website verkoopt uw gegevens niet
    Uw persoonlijke gegevens zullen door deze website niet aan derden verkocht worden en
    zullen uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld worden die zijn betrokken bij het
    uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn
    verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

    Websites van derden
    Dit Privacy Statement is niet van toepassing is op websites van derden die via deze
    website via links kunnen worden bezocht.

    Vragen en wijzigingen
    Indien u nog vragen mocht hebben over deze Privacy Policy, dan kunt u te allen tijde een e-mail sturen. Onze medewerkers helpen u graag verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U hebt nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

    Techmar B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@techmar.com.